Liceele se află într-o strânsă competiţie în a recruta un număr cât mai mare de elevi din cauza finanţării per elev, astfel că o ofertă variată, corelată cu piaţa muncii, este aproape obligatorie pentru unităţile şcolare.

Clase bilingve la liceele cu ştaif
Colegiul Naţional “Petru Rareş” Suceava propune 252 de locuri în clasele a IX-a, în funcţie de preferinţe, absolvenţii claselor a VIII-a putând opta pentru două clase de Ştiinţe sociale, două clase de Ştiinţe ale naturii, patru clase de Matematică-informatică (bilingv română-germană, bilingv română-engleză, bilingv română-franceză sau informatică intensiv).
În 2013, la profilul Matematică-informatică, bilingv engleză, ultimul elev admis a avut media 9,80, aceasta fiind şi cea mai mare ultimă medie cu care s-a intrat la o specializarea a unei instituţii liceale din judeţ. De altfel, la majoritatea specializărilor de la colegiul menţionat ultimele medii cu care s-a intrat au fost peste 9.
La Colegiul “Ştefan cel Mare” Suceava, oferta educaţională propusă, pentru anul şcolar ce va debuta în toamnă, cuprinde şase clase, din care cinci aparţin profilului real. Este vorba despre trei clase de Matematică-informatică (una intensiv informatică, iar o alta bilingv engleză), Ştiinţe ale naturii – două clase şi Ştiinţe sociale – o clasă.
A doua cea mai mare ultimă medie din judeţ cu care s-a intrat la liceu, în 2013, a fost 9,72, la specializarea Mate-info, bilingv engleză, de la colegiul menţionat.

Testări pentru admiterea la clasele vocaţionale
Prin specializările propuse pentru anul şcolar 2014-2015, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava pregăteşte elevi în domenii precum administraţie, comerţ, turism, gastronomie, gestiune şi alte activităţi economice. Faţă de anul trecut, din planul de şcolarizare al colegiului lipseşte o clasă de Turism şi alimentaţie. Astfel, în oferta pentru anul următor sunt consemnate două clase de Matematică-informatică (56 de locuri), o clasă de Comerţ, cinci clase cu specializarea Economic, o clasă de Estetica şi igiena corpului omenesc şi două clase de Turism şi alimentaţie.
Cea mai mare ultimă medie de admitere de la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” a fost 8,60, la Mate-info.
Din oferta Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava dispare o clasă de Învăţător - educator. Pentru anul şcolar 2014-2015, din cele 196 de locuri propuse pentru clasa a IX-a, 56 sunt pentru clasele de Matematică-informatică (două clase), 84 de locuri – Ştiinţele sociale (trei clase), 28 de locuri – Filologie şi 28 de locuri pentru Învăţător - educator. În 2013, cea mai mare ultimă medie de admitere – 9,11 – a fost pentru unul dintre locurile clasei de Matematică-informatică. Pentru Filologie, ultima medie de admitere a fost 8,99, iar la Ştiinţele sociale – 9,04.
Patru clase cu profil vocaţional şi o clasă de Filologie propune Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava pentru anul şcolar care va debuta în toamnă. Din cele patru clase care vizează profilul vocaţional, 28 de locuri au fost repartizate pentru clasa de muzică, o altă clasă va fi destinată artelor plastice, picturii şi sclupturii, o clasă va fi pentru cei care vor să se pregătească pentru o carieră în arhitectură, iar alte 28 de locuri sunt disponibile în clasa de restaurare şi conservare a bunurilor culturale. Pentru a fi admişi în cadrul acestor clase, elevii vor trebui să promoveze probele specifice fiecărei specializări.
Colegiul Naţional de Informatică „Spiru Haret” Suceava pune la bătaie pentru viitorul an şcolar pe patru clase de Matematică-informatică (una în plus faţă de anul şcolar prezent), trei clase de Ştiinţe ale naturii (dintre care una bilingv engleză) şi o clasă de Filologie (intensiv engleză, cu specializarea jurnalism). La Colegiul „Spiru Haret” cea mai mare ultimă medie cu care un elev a fost admis, în 2013, a fost de 7,91, la Filologie.

Colegiile tehnice mizează pe clasele profesionale
Pe lângă oferta pusă la dispoziţia elevilor de clasa a VIII-a care doresc să urmeze liceul, colegiile tehnice mizează şi pe oferta pe care au pregătit-o pentru învăţământul profesional.
Începând cu anul şcolar 2014-2015, clasele profesionale vor fi organizate după clasa a VIII-a, şi nu după terminarea clasei a IX-a, cum a fost până acum.
Proiectul planului de şcolarizare al Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava cuprinde câte două clase pentru specializările Ştiinţele sociale, Electrică şi Mecanică şi câte o clasă pentru Filologie, Ştiinţele ale naturii şi Economic.
Totodată, reprezentanţii instituţiei spun că pentru învăţământul profesional propun trei clase cu specializările Mecanic, Electric şi, o noutate pentru acest an, specializarea Hair-styling.
Oferta de şcolarizare pentru anul 2014-2015 a Colegiului Tehnic „Petru Muşat” Suceava include câte o clasă pentru specializările Economic, Turism şi alimentaţie, Electromecanică, Fabricarea produselor din lemn, Protecţia mediului, Mecanică şi Electrică. Se desfiinţează clasa de Pielărie care, potrivit reprezentanţilor colegiului, nu mai era căutată de tineri. Pentru clasele profesionale, Colegiul „Petru Muşat” propune câte o clasă pentru specializările Comerţ, Sculptor – intarsier şi Tinichigiu - sudor - auto.
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară dispune de patru clase de Industrie alimentară, două clase pentru Protecţia mediului şi câte o clasă pentru specializările Turism şi alimentaţie, Electronică şi Mecanică. Pentru învăţământul profesional, liceul scoate la bătaie două clase cu specializările Industrie alimentară şi Mecanică.
Proiectul planului de şcolarizareal Colegiului Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava, pentru anul 2014-2015, cuprinde cinci clase, câte una pentru specializările Ştiinţe ale naturii, Ştiinte sociale, Electronică automatizări/Tehnician în automatizări, Electric/Tehnician electrician electronist auto şi Mecanic/Tehnician mecatronist. Pentru învăţământul profesional, colegiul pune la bătaie trei clase (Mecanică, Electric, Construcţii). 

(Sursa: http://m.monitorulsv.ro/Local/2014-02-27/Ofertele-liceelor-din-municipiul-Suceava-pentru-absolventii-claselor-a-VIII-a-pentru-anul-scolar-2014-2015)